Περιστατικό RHN0003

Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Οστεοχόνδρινος ήβος, πτωτικό ακρορρίνιο, διαταραχή ρινοχειλικής γωνίας.

Μετά:
Πρωτογενής ρινοπλαστική 1 μήνα μετά.
Βελτίωση ρινικού προφίλ, ρινοχειλικής γωνίας, στήριξη ακρορρινίου.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !