Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies

– Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 –

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς οι ίδιοι εκουσίως μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας ή της συμπλήρωσης φορμών επικοινωνίας στην τρέχουσα ιστοσελίδα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν αποκλειστικά σε πληροφορίες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr, να λαμβάνετε απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτετε και να εξυπηρετείστε αποτελεσματικά και προσωποποιημένα.

Χρήση των πληροφοριών:

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr, έχουν σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητα της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών και να διευκολύνουν το σύνολο της αλληλεπίδρασης με το dr-agiannidis.gr.

Το dr-agiannidis.gr συλλέγει από τους χρήστες του τις εξής πληροφορίες:

(α)  τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης / επισκέπτης στις φόρμες επικοινωνίας

(β) στατιστικά στοιχεία της επίσκεψης (περισσότερα στην ενότητα cookies)

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η εκ μέρους σας εκούσια προσκόμιση / καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας από το διαχειριστή της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr. Σε καμία άλλη περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.)

Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr, εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ενδεικτικά εφαρμόζει κάθε προληπτικό μέτρο με σκοπό:

α) απαγορεύει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία

β) αποφεύγει τη μη επιτρεπόμενη ανάγνωση / αντιγραφή / τροποποίηση / αφαίρεση υποθεμάτων δεδομένων

γ) αποφεύγει τη μη επιτρεπόμενη εισαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

δ) αποφεύγει τη χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό επικοινωνίας δεδομένων

ε) εξασφαλίζει ότι τα εξουσιοδοτημένα προς επεξεργασία πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που καλύπτει η εξουσιοδότηση πρόσβασής τους κ.α.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην αρμόδια εποπτική αρχή (και στο υποκείμενο των δεδομένων υπό της προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Κανονισμού) την επελθούσα παραβίαση.

Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης των Δεδομένων:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν αποθηκευμένα για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Με την πάροδο του ως άνω διαστήματος, τα προσωπικά δεδομένα είτε επανεξετάζονται ως προς την αναγκαιότητα αποθήκευσης τους είτε διαγράφονται.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

δρ. Χρήστος Αγιαννίδης | τηλ: +30 6973375507

e-mail :  agiannidis @ gmail.com

Πρόσβαση στις Πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr,  δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.)

Αίτηση Διόρθωσης / Συμπλήρωσης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων:

H ιστοσελίδα dr-agiannidis.gr σας επιτρέπει ως χρήστη να διορθώνετε / τροποποιείτε / συμπληρώνετε προσωπικά σας δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή,  ή και να διαγράφετε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εκουσίως έχετε καταχωρήσει κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που επιλέξετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα ενεργήσει χωρίς άσκοπη καθυστέρηση για τη διαγραφή, εάν η επεξεργασία παραβιάζει της διατάξεις των άρθρων 4,8 ή 10 του Κανονισμού ή αν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί εκ του νόμου υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα προσπαθήσει σε κάθε περίπτωση να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση / συμπλήρωση / τροποποίηση / διαγραφή είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη / υποκείμενο προσωπικών δικαιωμάτων.

* Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με τη μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση agiannidis @ gmail.com

Cookies:

H ιστοσελίδα dr-agiannidis.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να διευκολύνει την απρόσκοπτη πρόσβαση, λειτουργία και προστασία της, αλλά και για να προβαίνει στις απαραίτητες βελτιώσεις του περιεχομένου αυτής. Για παράδειγμα, μέσω των cookies μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Browser μέσω του οποίου κάνετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ή να αποθηκεύσουμε τις επιλογές της πλοήγησής σας.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στην εκάστοτε συσκευή του χρήστη (στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, στο τάμπλετ ή στο κινητό σας τηλέφωνο). Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές των χρηστών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές / τάμπλετ / κινητά τηλέφωνα) ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές.

Cookies πρώτου μέρους: Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε.

Cookies τρίτων μερών: Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Cookies επίσκεψης (session cookies): Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

Μόνιμα Cookies (persistent cookies): Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie).

Τεχνικά: επιτρέπουν στο χρήστη να χρησιμοποιήσει τις επιλογές ή τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Προσαρμογής: επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξει κριτήρια του υπολογιστή όπως η γλώσσα.

Ανάλυσης: επιτρέπουν στον υπεύθυνο αυτών των cookies, την παρακολούθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών στις ιστοσελίδες που συνδέονται.

Η ιστοσελίδα dr-agiannidis.gr χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

  • _ga  – με διάρκεια 2 χρόνια+
  • _gat_gtag  – διαγράφεται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
  • _gid – με διάρκεια 24 ώρες
  • _icl_current_language – -με διάρκεια 24 ώρες
  • catAccCookies – με διάρκεια 48 ώρες

Γιατί η ιστοσελίδα μας  χρησιμοποιεί Cookies :

  • Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο περιηγείστε και αλληλεπιδράτε εντός της ιστοσελίδας μας.
  • Για να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τις επιδόσεις, τις λειτουργίες και την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας μας.
  • Για να εφαρμόζονται οι όροι χρήσης που διέπουν την ιστοσελίδα μας.
  • Για εντοπισμό και παρεμπόδιση ενδεχόμενων περιστατικών απάτης.
  • Για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

[google_analytics_optout]Αποκλείστε το Google Analytics[/google_analytics_optout]

Ασφάλεια:

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr μεριμνά για τη διαχείριση, προστασία, ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η ιστοσελίδα έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρούν στην ιστοσελίδα του ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο  (π.χ. μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).
Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή, αλλά και βοηθούν στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή, ακριβή και χρησιμοποιούνται ορθά.

Η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα dr-agiannidis.gr είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer, η οποία στηρίζεται σε ένα κωδικό / κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό / κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers), όπως Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και συνίσταται η χρήση τους για τη σύνδεση σας στην ιστοσελίδα μας.

Συνεχώς ο διαχειριστής της ιστοσελίδας dr-agiannidis.gr  επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, όπως επίσης ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά διάστημα συμφώνως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει η ιστοσελίδα

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !