Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική
Γενικά
 • Η ρινοδιαφραγματοπλαστική είναι μια πολύ διαδεδομένη επέμβαση που επιτυγχάνει να ισορροπήσει αρμονικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
 • Την ίδια στιγμή είναι μια εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση με υψηλό ποσοστό εξειδίκευσης.
 • Η μύτη κατέχει ξεχωριστή θέση στα χαρακτηριστικά του προσώπου και επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εικόνα του ατόμου.
 • Δεν είναι τυχαίο πως χαρακτηρισμοί της μύτης χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ιδιοσυγκρασίες (π.χ ‘’ψηλομύτης’’) ή ακόμα βλέπουμε πως στις καρικατούρες ενός χαρακτήρα συνήθως η μύτη είναι υπερτονισμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.
 • Φυσικά η εξωτερική εμφάνιση της μύτης δεν καθορίζει τον χαρακτήρα ενός ατόμου, όμως η δυσαναλογία της σε σχέση με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αποτελεί πηγή ψυχολογικών προβλημάτων, ήδη από νεαρή ηλικία.
 • Από την άλλη δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και το άλλο σημαντικό σκέλος, το λειτουργικό ρόλο στην αναπνοή κατανοώντας πως κάθε παρέμβαση στη μύτη ισορροπεί ανάμεσα στη φόρμα και τη λειτουργικότητα.
Ειδικά
 • Εξέχουσας σημασίας είναι το τεκμηριωμένο γεγονός πως κάθε παρέμβαση σε κάποιο στοιχείο της μύτης αν δε γίνει με ορθό τρόπο και καλή γνώση, μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή κάποιου άλλου τμήματος.
 • Σε αυτό ακριβώς έγκειται και το γεγονός πως η ρινοπλαστική αποτελεί μια απαιτητική επέμβαση για να εκτελεσθεί αποτελεσματικά.
 • Δεν έχουν όλοι οι χειρουργοί την απαραίτητη εκπαίδευση, εξειδίκευση και εμπειρία για την επίτευξη αυτού του στόχου, με αποτέλεσμα τα πράγματα να μην εξελίσσονται ομαλά και να χρειαστεί ο ενδιαφερόμενος επιδιορθωτικούς χειρισμούς μετά το χειρουργείο του, οι λεγόμενες ‘’κακές’’ ρινοπλαστικές.
 • Το ευχάριστο είναι πως στην ίδια επέμβαση μπορεί να διορθωθεί και η μορφή αλλά και η ενδεχόμενη αναπνευστική δυσχέρεια που οφείλεται σε στραβό διάφραγμα, υπερτροφικές κόγχες, ανεπάρκεια ρινικών βαλβίδων ή άλλης ρινικής παθολογίας.
 • Μια επιτυχημένη ρινοδιαφραγματοπλαστική συνδέεται στατιστικά με πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από τον ενδιαφερόμενο. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής από την διόρθωση της αναπνευστικής δυσχέρειας αλλά και του σχήματος και της μορφής της μύτης είναι εντυπωσιακή.
 • Οι υποψήφιοι που επιθυμούν τη ρινοπλαστική συνήθως διαφέρουν από τους υπόλοιπους που ζητούν αισθητικές επεμβάσεις γιατί δεν ζητούν η καινούργια τους μύτη να προσελκύει τη προσοχή αλλά αντίθετα ζητούν να αποφύγουν τη συγκέντρωση της προσοχής των άλλων σε μια έντονη δυσαρμονία που έχουν στη μύτη τους.
 • Αυτό αποτελεί και το στόχο της μοντέρνας ρινοπλαστικής: η καινούργια μύτη δεν προσελκύει τα βλέμματα αλλά δένει αρμονικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.
 • Περισσότερο ίσως από κάθε άλλη επέμβαση χρειάζεται στενή συνέργασία του υποψηφίου με το γιατρό για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
 • Η ρινοπλαστική αναδιαμορφώνει το σχήμα της μύτης, φέρνοντάς την σε αναλογία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου και βελτιώνει την ύπαρξη αναπνευστικής δυσκολίας.
 • Η πιο σύγχρονη προσέγγιση διεθνώς είναι η δομική ρινοπλαστική με τη χρήση μοσχευμάτων από την ίδια τη μύτη.
 • Το αποτέλεσμα είναι πάνω απ’όλα φυσικό, αρμονικό με τις αισθητικές αναλογίες του προσώπου, χωρίς να προδίδει πως έχει χειρουργηθεί ο ενδιαφερόμενος. Καμία σχέση με τις παλαιού τύπου «πειραγμένες» μύτες με το προφίλ καμπύλη σαν «τσουλήθρα».
 • Ο Δρ. Αγιαννίδης έχει μετεκπαιδευθεί στο μεγαλύτερο κέντρο ρινοπλαστικής στο Marienhospital πλάι στον καθηγητή Wolfgang Gubisch, καθώς και στην Ολλανδία δίπλα στον καθηγητή Gilbert Trenite και τον Dr Dirk Menger.
 • Η κάθε επέμβαση είναι αυστηρά εξατομικευμένη. Καμία μύτη δεν είναι ίδια με την άλλη.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με γενειοπλαστική ή προφιλοπλαστική.
 • Ο Δρ. Αγιαννίδης αντιμετωπίζει και δύσκολα περιστατικά που έχουν προβεί σε μη επιτυχημένες ρινοπλαστικές στο παρελθόν και χρειάζεται η διόρθωση όλου του ρινικού σκελετού (δευτερογενής ρινοπλαστική).
 • Επίσης εξειδικεύεται και σε περιστατικά εφιππιοειδούς μύτης (αποπλατυσμένη μύτη ή σαν μποξέρ) με αυξητική ρινοπλαστική.
 • Πέρα φυσικά από το αισθητικό κομμάτι, μπορεί να αντιμετωπισθούν και λειτουργικές διαταραχές με αναπνευστική δυσχέρεια (σκολίωση διαφράγματος, υπερτροφικές κόγχες κλπ) και με την χρήση ενδοσκοπικών μεθόδων (ενδοσκοπική διαφραγματοπλαστική).
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει πάντα κατα νού πως μορφή και λειτουργία πάνε μαζί και όχι χωριστά. Με αυτό το κριτήριο, ο πλαστικός χειρουργός που θα επιλεγεί πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και έμπειρος και στα θέματα της διαφραγματοπλαστικής και σε αυτά της αισθητικής για να εξασφαλισθεί πως ακόμα και στα αισθητικά βήματα της επέμβασης δεν θα γίνει ζημιά σε κάποια λειτουργική δομή.
Μη επεμβατική ρινοπλαστική
 • Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υποκαταστήσει τη χειρουργική επέμβαση, είτε για αισθητικούς είτε για λειτουργικούς λόγους. Διάφορες τέτοιες απόψεις που διακινούνται στα blogs αλλά εσχάτως και στην επιστημονική κοινότητα είναι εντελώς αβάσιμες και παραπλανητικές.
 • Παρόλα αυτά, υπάρχει φυσικά θέση για μη επεμβατικές μεθόδους σε περιπτώσεις μικρών αισθητικών διαταραχών.
 • Παραδείγματα αποτελούν: ένας ήπιος ήβος (καμπούρα), χαμηλό ριζορρίνιο, ασυμμετρίες ακρορρινίου, ανασυρμένη στηλίδα και άλλα.
 • Η εφαρμογή διαρκεί λίγη ώρα και είναι άριστα ανεκτή από τους ενδιαφερόμενους.
 • Η προτίμηση είναι η χρήση μη μονίμων υλικών, τα μόνιμα υλικά παρουσίασαν στο παρελθόν προβλήματα που τα βλέπουμε στις μέρες μας.
 • Τα αποτελέσματα διαρκούν γύρω στους 12 μήνες.
 • Το σίγουρο είναι πως η εφαρμογή στη περιοχή αυτή απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο από εναν έμπειρο εφαρμοστή. Απαιτεί χειρουργό ρινός, εξοικειωμένο με τη χειρουργική ανατομία της περιοχής αυτής. Τα σεμινάρια των 2 ημερών δεν εγγυώνται αποτέλεσμα όση εμπειρία και να διαθέτουν μη χειρουργοί στα ενέσιμα γενικά. Η μύτη δε συγχωρεί αστοχίες και απαιτείται άριστη γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας της γιατί συχνά η διόρθωση μιας δομής επιφέρει την ανεπάρκεια κάποιας άλλης σε μια περιοχή με τόσο στενά συνδεδεμένες σχέσεις.
Δευτερογενής ρινοπλαστική
 • Η ρινοπλαστική σε αντίθεση με άλλες αισθητικές επεμβάσεις συνδέεται με αυξημένα ποσοστά επανεπεμβάσεων που κυμαίνονται από 10-25%.
 • Η κακή χειρουργική τεχνική δεν είναι το μόνο αίτιο.
 • Αιμορραγία, έντονη ουλωτική διεργασία καθώς και κακή προσαρμογή και μη τήρηση των οδηγιών αποτελούν μερικούς επιπρόσθετους λόγους.
 • Η διενέργεια μιας δευτερογενούς ρινοπλαστικής απαιτεί ακριβή αξιολόγηση των υποκείμενων διαταραχών και ρεαλιστικό πλάνο.
 • Σε περιπτώσεις με εκτεταμένη καταστροφή των χόνδρινων τμημάτων μπορεί να απαιτηθεί η λήψη μοσχευμάτων από το χόνδρο του αυτιού ή ακόμα και από χόνδρινη πλευρά.
 • Κάθε επανεπέμβαση είναι απαιτητική γιατί ο χειρουργός αντιμετωπίζει τροποποιημένη ανατομία και ουλώδη ιστό από τις προηγούμενες επεμβάσεις.
 • Από την άλλη τα αποτελέσματα από μια τέτοια διόρθωση είναι εντυπωσιακά.
 • Ο Δρ. Αγιαννίδης έχει εκπαιδευτεί σε περιστατικά δευτερογενούς ρινοπλαστικής από τους Prof. Wolfgang Gubisch (Marienhospital Stuttgart) και Gilbert Trenite (Netherlands).
Ενδοσκοπική διαφραγματοπλαστική
 • Η ενδοσκοπική διαφραγματοπλαστική είναι μια επέμβαση ακριβείας που διενεργείται με τη βοήθεια εξαιρετικά λεπτού ενδοσκοπίου που είναι με τη σειρά του συνδεδεμένο σε κάμερα.
 • Η τεχνική αυτή απαιτεί ειδική εκπαίδευση και γνώση της ενδοσκοπικής ανατομίας της ρινικής κοιλότητας.
 • Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι η σαφώς μικρότερη νοσηρότητα σε σχέση με τη συμβατική διαφραγματοπλαστική όπως και το πολύ ελαττωμένο διάστημα αποθεραπείας. Προσφέρει άριστη οπτική και μεγέθυνση στα σημεία ενδιαφέροντος.
 • Η επέμβαση μπορεί να γίνει απόλυτα στοχευμένη.
 • Αποτελεί μια πολύτιμη μέθοδο για επανεπεμβάσεις στη περιοχή του ρινικού διαφράγματος καθώς και για εντοπισμένες διαταραχές που βρίσκονται στο οπίσθιο διάφραγμα το οποίο είναι δυσκολότερα ορατό με τις συμβατικές μη ενδοσκοπικές μεθόδους.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !