Περιστατικό RHN0012

 
Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Έντονος οστεοχόνδρινος ήβος (καμπούρα), μεγάλη προβολή της μύτης, ακρορρίνιο πτωτικό και δυσανάλογο με τις υπόλοιπες αναλογίες του προσώπου.
Αναπνευστική δυσχέρεια με σκολίωση του ρινικού διαφράγματος.

Μετά:
Πρωτογενής ρινοδιαφραγματοπλαστική 20 ημέρες μετά.
Αρμονικό προφίλ της ράχης της μύτης, ελάττωση της προβολής της μύτης, βελτίωση θέσης και μεγέθους του ακρορρινίου. Θεαματική βελτίωση της αναπνοής.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !