Περιστατικό RHN0011

Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Έντονος οστεοχόνδρινος ήβος (καμπούρα), πτωτικό ακρορρίνιο, διαταραχή ρινοχειλικής γωνίας.
Αναπνευστική δυσχέρεια λόγω σκολιού διαφράγματος.
Μετά:
Πρωτογενής ρινοπλαστική 1 μήνα μετά.
Βελτίωση ρινικού προφίλ, ρινοχειλικής γωνίας, στήριξη ακρορρινίου, βελτίωση αναπνοής.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !