Περιστατικό RHN0002

 
Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Το περιστατικό είχε έντονο ύβο (καμπούρα) και μια ''καμπύλη'' εικόνα στο προφίλ του προσώπου.
Στην en face εικόνα βλέπουμε έντονο πλάτος της μύτης.
Η αναπνευστική λειτουργία ήταν διαταραγμένη λόγω ιστορικού κατάγματος.

Μετά:
Πρωτογενής ρινοδιαφραγματοπλαστική 1 μήνα μετά. Βελτίωση του προφίλ, διόρθωση της γωνίας μύτης-χειλιών, διόρθωση του πλάτους της μύτης, εντυπωσιακή εναρμόνιση των χαρακτηριστικών του προσώπου.
Σαφής διόρθωση της ρινικής αναπνοής.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !