Περιστατικό RHN0007

 
Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Οστεοχόνδρινος ήβος, φαρδύ, τετραγωνισμένο και δισχιδές ακρορρίνιο με παχύ και δύσκαμπτο χόνδρινο σκελετό.
Το ευμεγέθες ακρορρίνιο ήταν πτωτικό και ο άξονας της μύτης ήταν λοξός.
Σκολίωση ρινικού διαφράγματος με έντονη αναπνευστική δυσχέρεια.

Μετά:
Πρωτογενής ρινοδιαφραγματοπλαστική 1 μήνα μετά.
Αρμονικό προφίλ, λέπτυνση και ανόρθωση ακρορρινίου, εξάλλειψη δισχιδούς εικόνας, ευθειασμός ρινικού άξονα, διόρθωση αναπνοής.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !