Περιστατικό RHN0006

 
Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Μεγάλη προβολή της μύτης, πτωτικό, φαρδύ και δισχιδές ακρορρίνιο,
ήπιος οστεοχόνδρινος ήβος, ουλικό χαμόγελο, δυσαναλογία
ρινοχειλικής γωνίας, ανεπαρκής στήριξη ακρορρινίου το οποίο
όταν η ασθενής χαμογελά κινείται πρός το άνω χείλος.

Μετά:
Πρωτογενής ρινοπλαστική 1 μήνα μετά.
Βελτίωση προφίλ, προβολής της μύτης και της ρινοχειλικής γωνίας.
Κομψότερο ακρορρίνιο με άρτια στήριξη, χωρίς να πλησιάζει το χέιλος όταν γελά.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !